Liikerakennuksia, Raiteita ja väyliä / Helsinki ja Espoo

Länsimetro

Länsimetro jatkaa Helsingin metron linjaa Espooseen; ensimmäisessä vaiheessa Matinkylään ja myöhemmin Kivenlahteen. Uuden joukkoliikennejärjestelmän vaikutus näkyy Espoossa laajoina investointeina ja erittäin vilkkaana rakentamisena.

Hankesuunnitteluvaiheessa CJN on laatinut uuden asematyypin konseptin ja luonnossuunnitelmat kahdelle asemalle. Asematyyppi suunniteltiin paikallisten käyttäjämäärien kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja antamaan mahdollisuudet kunkin paikan omaleimaiselle ja tunnistettavalle arkkitehtuurille.

Toteutusvaiheessa CJN on arkkitehtipääsuunnittelijana huolehtinut arkkitehtisuunnittelun koordinoinnista, koko hankkeelle yhteisten elementtien suunnittelusta ja asemasuunnittelijoiden ohjaamisesta alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseksi. CJN toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena pääsuunnittelijana ratalinjan tunnelien ja maanpintayhteyksiä palvelevien kuilujen osalta.

Valmistunut

Hankesuunnitelma 2008
Rakennusvaihe 1 2017
Rakennusvaihe 2 2023 (arvio)

Asiakas

Länsimetro Oy

Projektityyppi

Liikerakennuksia / Raiteita ja väyliä

Yleistiedot

Rv1 8 uutta asemaa, 14 km ratatunnelia
Rv2 5 uutta asemaa, 7 km ratatunnelia
uusi metrovarikko

Tutustu muihin projekteihin

Valikko